Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. In al zijn projecten en programma's zoekt het Wereld Natuur Fonds de samenwerking met andere partijen. Bijvoorbeeld overheden, bedrijven, lokale bevolking en partnerorganisaties. Alleen dan heeft natuurbescherming kans van slagen. Ons werk is daardoor een combinatie van met je laarzen in de modder staan en in pak deelnemen aan vergaderingen of onderhandelingen over een internationaal verdrag.