Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee is al 35 jaar dé onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een schone en gezonde zee. We streven naar een bloeiende, duurzame Noordzee voor de natuur en voor de mens. Een zee met een goed functionerend ecosysteem dat invloeden van buiten veerkrachtig opvangt. Dat betekent dat de grens voor menselijk gebruik wordt bepaald door wat het ecosysteem aankan, zodat ook onze kinderen en de generaties erna van de Noordzee en haar natuur kunnen genieten. Om dit te bereiken richt Stichting De Noordzee zich op vier doelen: beschermde natuur, duurzame visserij, een schone zee en natuurvriendelijke energie.

Als onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie laat Stichting De Noordzee haar stem horen in de beleidsontwikkeling rond de Noordzee. Ze probeert haar netwerk zo in te zetten dat plannen voor duurzaam gebruik worden gedragen door alle betrokkenen. Hiervoor bundelt Stichting De Noordzee de krachten, creëert zij dialoog en werkt zij samen. Dit vanuit de kernwaarden: onafhankelijk, science-based, samen en oplossingsgericht.