Dutch Shark Society

Wereldwijd zijn er meer dan 500 soorten haaien en 600 soorten roggen en pijlstaartroggen. Een groot aantal daarvan wordt bedreigd door overbevissing, verlies van habitat en vervuiling. Deze haaien komen niet alleen voor in internationale wateren. Ook onze ‘eigen’ Nederlandse wateren kennen een aantal soorten, die vrijwel alle bedreigd zijn door overbevissing en habitatverlies. Over hun leefwijze, voortplanting en verspreidingsgebied is nog niet alles bekend: het onderzoek ernaar is nog beperkt. Wel zijn vrijwel alle soorten inmiddels bedreigd door overbevissing en habitatverlies.

Daarnaast blijft veel wetenschappelijk onderzoek verborgen voor het grote publiek, waardoor de bescherming van haaien en roggen geen breed maatschappelijk draagvlak kent. De Dutch Shark Society wil een actieve schakel zijn tussen wetenschap en publiek door het steunen van onderzoek, het zichtbaar maken daarvan en het ontwikkelen van media-initiatieven door fotografie en film via diverse informatieplatforms. Daarbij streeft deze non-profit organisatie naar een brede samenwerking met andere instanties en instituten op dit gebied, maar ook met de duikindustrie, de professionele en recreatieve visserij.