Noordzee

Ooit waren het trotse handelsschepen of gewoon vissersbootjes. Maar ze vonden een jammerlijk einde in de golven en zijn nu slechts ruines die getuigen van een glorieus verleden. De zee verorverde de wrakken en heeft ze veranderd in kunstmatige riffen, een toevluchtsoord voor allerlei dieren. De enigen die de schepen nog zien, zijn sportduikers, de deze onderzeese monumenten graag bezoeken. Het beduiken van een wrak is namelijk een unieke ervaring, een duikin de geschiedenis.

De Noordzee is met haar vele wrakken een waar scheepskerkhof. Ruwweg zijn van vijfduizend wrakken de posities bekend. Het slechte weer dat de ondergang van veel schepen bewerkstelligt, maakt ook het beduiken van wrakken tot een onzekere bezigheid. Vaak is de wind te krachtig, de stroming te sterk. Ook het vinden van het wrak valt niet mee en vereist naar bepaalde opsporingsapparatuur veel deskundigheid.