Haringvliet

Het stille Haringvliet. Weinig herinnert nog aan de dynamische monding van twee grote Europese rivieren, Rijn en Maas, die het ooit was. Een delta waar het getij en de natuurlijke overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater voor oer-Hollandse deltanatuur en soorten rijkdom zorgden.

Ooit, want met de voltooiing van de Haringvlietdam in 1971 kwam het unieke deltaleven tot stilstand. Het getij viel weg, trekvissen konden vanaf zee de rivieren niet meer op zwemmen, kustvogels en andere planten- en diersoorten verdwenen.

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. In aanloop hierop werkt een unieke coalitie van zes natuurorganisaties aan een natuurlijker Haringvliet. De financiële bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij is daarbij een onmisbare impuls. Onze ambitie: ruim baan voor de dynamiek van deltanatuur, trekvissen en -vogels waar mensen van kunnen genieten!