Haaien en roggen

Haaien en roggen zijn kraakbeenvissen: hun skelet bestaat uit kraakbeen, niet uit been ofwel bot. Ze planten zich slechts langzaam voort en dat is tegelijk hun kwetsbaarheid: er worden er meer gevangen dan er worden geboren. Overbevissing heet dat. Gelukkig is het tijd enigzins gekeerd: een aantal soorten is inmiddels beschermd en er komt steeds meer kennis over deze prachtige dieren.

Vraag een gemiddelde Nederlander of er in 'onze'zee haai en roggen leven, en het antwoord zal in negen van de tien gevallen ontkennend zijn. Toch leven er in de Zeeuwse wateren en de Noordzee negen soorten haaien en negen soorten roggen. Met uitzondering van de hondshaai zijn alle haaiensoorten kwetsbaar en bedreigd, waarbij de zee-engel eigenlijk als uitgestorven in onze zee geldt. Met roggen is het iets beter gesteld: van de negen soorten zijn er drie 'onbedreigd'. Helaas is de grootste roggensoort, de vleet, vrijwel geheel verdwenen.

In het boek De Groene Zee zi je de meest in Nederland voorkomende haaien- en roggensoorten. Ook maak je kennis met enkele beschermings- en herstelprojecten, waarvoor een aantal organisaties de handen ineen geslagen heeft.